Członkowie

Zarząd:

Przewodniczący: dr Agnieszka Woszczyk
Wiceprzewodniczący: Julian Strzałkowski
Wiceprzewodniczący: Marcin Krupa
Wiceprzewodniczący: Jakub Prokop
Sekretarz: Angelika Barszczewska

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: dr hab. Mirosław Piróg
Zastępca: Natalia Jarek
Sekretarz: Aleksandra Golecka